Skolininko bendrovė vis delsia atsiskaitymus, o po kurio laiko gaunat pranešimą, kad jai keliama restruktūrizavimo byla?

Laikas nuodugniai įvertinti skolininko finansinę būklę.

Įmonės restruktūrizavimo byla tai viena iš finansinių sunkumų turinčių įmonių veiklos pertvarkymo formų. Jei įmonė veikia ir finansiniai sunkumai laikini, ji gali bandyti pradėti restruktūrizavimo procesą, atgaivinti veiklą ir pagal sudarytą planą atsiskaityti su kreditoriais, taip išvengdama bankroto. Procesas trunka maždaug 4 metus su galimybe pratęsti jį dar 1 metus.

Restruktūrizavimo laikotarpiu sustabdomas skolų išieškojimo vykdymas, nuimami areštai nuo sąskaitų, o įmonė turi mokėti tik einamuosius mokėjimus, senesnes skolas dengdama pagal restruktūrizavimo plane nustatytą grafiką.

Skamba pakankamai gerai, nes skolininkui iškėlus bankroto bylą tikimybė atgauti skola yra itin maža, vidutiniškai kreditoriai atgauna tik apie 13 proc. savo reikalavimų. Restruktūrizavimas sukuria lūkestį, kad atsiskaityta bus pilnai. Tačiau šioje vietoje reikėtų gerai išsianalizuoti skolininko pateiktus dokumentus.

Pagal Valstybės kontrolės atliktą tyrimą, vos 5,8 proc. restruktūrizavimo procesų baigiasi sėkmingai, o nutraukus restruktūrizavimą net 81 proc. įmonių bankrutavo. Todėl dauguma atveju restruktūrizavimo byla gali tebūti instrumentas atidėti bankroto bylos iškėlimą ir užtempti atsiskaitymą su kreditoriais, tik didinant skolininko veiklos išlaidas ir mažinant jos turtą, kuris galėtų būti naudojamas atsiskaityti.

Taigi, ką daryti? Ar kreiptis į teismą su prašymu kelti bankroto bylą, ar geriau palaukti?

Šiuo atveju, vienareikšmiško atsakymo nėra.

Teks sėsti ir atidžiai analizuoti šusnį skolininko pateiktų dokumentų, kuriuose turi būti pakankamai detaliai nušviesta bendrovės finansinė situacija: finansinių sunkumų priežastys, planas, kaip įmonė atgaus mokumą, finansinės ataskaitos, įsiskolinimų dydis, turimas turtas ir kt. Iš šių duomenų turėtų susidaryti geresnis vaizdas, ar įmonė yra moki ir gali atgaivinti savo veiklą, ar visgi ši byla tėra siekis užvilkinti atsiskaitymus.

Siekiant gauti platesnę informaciją apie skolininko būklę, patartina aktyviai įsitraukti į teisme keliamą restruktūrizavimo bylą, reikalauti iš skolininko papildomų dokumentų ir paaiškinimų.

Aktyvus įsitraukimas į skolininko restruktūrizavimo procesą padidina tikimybę laiku pastebėti skolininkės nemokumą ir galimybę iškelti bankroto bylą, sustabdant nemokios bendrovės veiklą ir jos turto, kuris turėtų būti skirtas atsiskaityti su kreditoriais, mažinimą.

Reikia patarimo nemokumo klausimais? Kreipkites į FINLEX komandą: +370 647 29616; info@finlex.lt, www.finlex.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *