Atsiskleidęs ir neatsiskleidęs tarpininkas: teisinės ir mokestinės prievolės

Norite atsidaryti internetinę parduotuvę ir tarpininkauti prekiaujant bilietais į renginius, keliones, įvairiomis prekėmis? Tačiau ar išnagrinėjote įvairius tarpininko veiklos modelius ir nuo veiklos modelio priklausančias galimas kilti teisines ir mokestines prievoles?

Kaip žinote, tarpininkas prieš galutinius prekių/ paslaugų pirkėjus gali veikti kaip atsiskleidęs arba neatsiskleidęs. Pagrindinis atsikleidusio tarpininko bruožas yra tas, kad jis veikia tiesiogiai savo atstovaujamojo vardu: t. y. pirkėjui nurodo tikrąjį prekių/ paslaugų teikėją. Neatsiskleidęs tarpininkas veikia savo vardu, t. y. savo vardu gauna prekes (paslaugas) ir savo vardu jas patiekia (suteikia) galutiniam pirkėjui (paslaugos gavėjui). Būtent atsiskleidimas iš esmės ir lemia mokesčių skaičiavimo bei atsakomybės pirkėjams skirtumus.

PVM prievolės

Pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimo ir mokėjimo aspektu neatsiskleidęs tarpininkas yra laikomas tiesioginiu prekių pardavėju/ paslaugų teikėju, t. y. laikoma, kad prekė tarpininkui priklausė nuosavybės teise ir buvo jo parduota ar paslauga buvo suteikta tiesiogiai tarpininko. Neatsiskleidusiam tarpininkui taikomas toks pat apmokestinimo režimas (tokie pat mokesčio tarifai, lengvatos) kaip tikrajam pardavėjui.

Kaip minėta, jeigu prekės/ paslaugos yra patiekiamos nurodant tikrąjį jų pardavėją, tai toks tarpininkas yra laikomas atsiskleidusiu. Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna ,,komisinį atlyginimą“ ir už šią paslaugą atstovaujamam asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Šiuo atveju prekių tiekimą/ paslaugų teikimą įforminančius dokumentus pirkėjui išrašo tikrasis prekių pardavėjas/ paslaugų teikėjas. Ši teisė gali būti suteikta ir atsiskleidusiam tarpininkui, bet sąskaita faktūra vis tiek turi būti išrašyta tikrojo pardavėjo vardu. Asmenys, veikiantys kaip atsiskleidę tarpininkai,  PVM sąskaitas faktūras savo vardu galės išrašyti tik už suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

Teisinė atsakomybė

Atsiskleidęs tarpininkas galutiniam prekių/ paslaugų pirkėjui privalo nurodyti tikrąjį prekės/ paslaugos tiekėją: jo pavadinimą, kontaktinius duomenis, kitą informaciją. Tokiu atveju sutartį tiesioginiam vartotojui turi įvykdyti tiesioginis pardavėjas, pvz., suteikti vežimo paslaugą, patiekti prekes ir pan.. Atitinkamai tiesioginiam pardavėjui tenka ir atsakomybė už nekokybišką prekę, netinkamai suteiktą ar apskritai nesuteiktą paslaugą ir pan.

Neatsiskleidęs tarpininkas sandorį su pirkėju sudaro pats, todėl turi jį ir įvykdyti; tarpininkui tenka ir pilna atsakomybė už prekių/ paslaugų kokybę, savalaikį jų suteikimą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad jeigu yra tarpininkaujama teikiant licencijuojamas paslaugas (pvz., draudimo, mokėjimo paslaugos ir pan.), negali veikti kaip neatsiskleidę tarpininkai tos įmonės, kurios neturi licencijos teikti konkrečią paslaugą.

Tarpininkaujate ar norite pradėti tarpininkauti ir reikia konsultacijų sutarčių sudarymo, veiklos teisėtumo, mokestiniais, teisinės atsakomybės klausimais? Kreipkitės: info@finlex.lt; +370 647 29616; www.finlex.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *