NORIU ATGAUTI SKOLĄ. NUO KO PRADĖTI? (I dalis)

NORIU ATGAUTI SKOLĄ. NUO KO PRADĖTI? (I dalis)

Jei nori prarasti draugą – paskolink pinigų. Šis posakis visai nėra laužtas iš piršto ir skolos atgavimo problemos tapo kone kasdieniu reiškiniu.

Kai po kurio laiko „draugas“ nebekelia ragelio ir dingsta netgi pažadai skolą „atiduoti rytoj“, lieka vienintelė išeitis – kreiptis į teismą. Deja, neretai pinigus paskolinę ir neatgaunantys asmenys, bijodami ilgų ir brangių bylinėjimosi procesų, nuleidžia rankas ir atgauti skolos nebebando. Visgi, kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo galima net keliais būdais ir ne visi jie reiškia ilgus ir nesibaigiančius bylinėjimosi procesus. Šiandien aptarsime kelis greitus ir pakankamai efektyvius skolos atgavimo būdus.

1. TEISMO ĮSAKYMAS

Teismo įsakymas yra supaprastinta teisminė ginčų sprendimo priemonė, kur kas paprastesn nei ieškinį teikiant bendrąja tvarka. Teismo įsakymo išdavimo tvarka gali būti nagrinėjamos bylos dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, vaiko išlaikymo priteisimo ir kitų), tai pat dėl kilnojamojo daikto priteisimo.

Teismo įsakymo pliusai. Teismo įsakymas laikomas pačiu greičiausiu ir pigiausiu būdu prisiteisti skolą: jei nėra ginčo, galutinį teismo sprendimą turėsite už 2-3 mėnesių, o šį sprendimą iš karto galėsite atiduoti vykdyti antstoliui. Be to, šis skolos prisiteisimo būdas yra patrauklus dėl kur kas mažesnių išlaidų: mokamas 4 kartus mažesnis žyminis mokestis, nei kreipiantis į teismą bendra tvarka; nagrinėjant bylą ir priimant nutartį nėra reikalingas šalių bei jų advokatų dalyvavimas teisme. Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo gali užpildyti bet kas pagal teismo nustatytą formą: tam nereikia specialių žinių.

Teismo įsakymo minusai. Tačiau, vien tai, kad teismas tenkins jūsų pareiškimą ir išduos teismo įsakymą dar nereiškia, kad sėkmingai atgausite skolą. Teismui priėmus įsakymą ir jo kopiją išsiuntus skolininkui nurodoma, kad skolininkas gali per 20 dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo dienos savanoriškai grąžinti skolą arba pareikšti nesutikimą su teismo įsakymu, kuriam nereikia jokių motyvų. Taigi, visas sugaištas laikas gali netekti prasmės: skolininkui pareiškus prieštaravimus teismo įsakymas naikinamas ir skolą galima prisiteisti tik kreipiantis į teismą su ieškiniu bendra ar dokumentinio proceso tvarka. Kaip ir buvo paminėta aukščiau, teismas priimto teismo įsakymo kopiją siunčia skolininkui ir ją privalo jam įteikti, tačiau jei teismui nepavyksta įteikti teismo įsakymo kopijos nurodytais adresais čia pasireiškia kitas labai didelis šio skolos prisiteisimo būdo minusas –  teismo įsakymas yra naikinamas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo negalima teismui reikšti, jei skolininkas gyvena užsienio valstybėje arba jo gyvenamoji ir darbo vietos Lietuvoje yra nežinomos.  Jei žinoma, jog skolininkas nėra geranoriškas ir sukalbamas, kad gali siekti visais įmanomais būdais išvengti skolos grąžinimo, kur kas labiau patartina nešvaistyti laiko ir geriau rinktis kitus teisinius skolos atgavimo būdus.

Reikalavimai pateikiant pareiškimą teismo įsakymo išdavimo. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo šabloną galite rasti ir parsisiųsti užpildymui čia: https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplatesPareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo turi būti teikiamas teismui pagal skolininko gyvenamąją vietą, pavyzdžiui, jei skolininkas gyvena Vilniuje,  pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo turi būti teikiamas Vilniaus miesto apylinkės teismui (nebent esate sutartyje su skolininku numatę kitaip). Teikdami pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo privalote pridėti skolos dydį ir faktą pagrindžiančius įrodymus, pavyzdžiui, skolos raštelį, vekselį, sutartį. Jei skolininkas dalį skolos yra grąžinęs, tokiu atveju reikia pateikti mokėjimų suvestinę su iš skolininko gautomis sumomis ir datomis bei nurodyti likusią skolos dalį, taip pat kitus dokumentus ar įrodymus, kurie galėtų turėti reikšmės (susirašinėjimas su skolininku ir pan.). Teikiant teismo įsakymą taip pat privalote sumokėti žyminį mokestį ir teismui pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus, apskaičiuoti mokėtiną žyminį mokestį galima naudojantis skaičiuokle, kurią rasite čia: https://www.infolex.lt/ta/Default.aspx?Id=32#rez.

2. IEŠKINYS DOKUMENTINIO PROCESO TVARKA

Toks ieškinys yra paprastesnė ieškinio pareiškimo forma, kuriai taikomas greitesnis  nagrinėjimo procesas teisme. Dokumentinio proceso tvarka ieškinys gali būti pareikštas dėl piniginių reikalavimų (atsirandančių iš sutarties, delikto, darbo santykių, išlaikymo priteisimo ir kt.), kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimo ar reikalavimų kylančių iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo.

Ieškinio dokumentinio proceso tvarka pliusai. Ieškinio teikimas dokumentinio proceso tvarka yra vienas populiariausių būdų teisminiu keliu atgauti skolą. Šis skolos atgavimo būdas taip pat yra patrauklus dėl nedidelių išlaidų: mokama pusė žyminio mokesčio nei teikiant ieškinį bendra tvarka; ieškinys nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka, todėl nereikia vykti į teismo posėdį bei naudotis advokato atstovavimo posėdžiui paslauga; jei nėra ginčo, galutinį teismo sprendimą turėsite už 2-3 mėnesių, o šį sprendimą iš karto galėsite atiduoti vykdyti antstoliui. Dėl ieškinio parengimo galite kreiptis į teisininką/advokatą arba užpildyti ieškinį pagal teismo nustatytą formą. Teismas, įvertinęs ieškinį ir pridėtus įrodymus, priima preliminarų teismo sprendimą, kurį siunčia skolininkui ir nustato 20 dienų terminą atsiliepimui pateikti. Jei skolininkas atsiliepimo per nurodytą terminą nepateikia, preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja.

Ieškinio dokumentinio proceso tvarka minusai. Visgi, jums palankaus preliminaraus teismo sprendimo priėmimas dar nereiškia sėkmingos skolos atgavimo proceso pabaigos. Jei gavęs preliminarų teismo sprendimą skolininkas pareiškia aiškų ir motyvuotą nesutikimą su ieškiniu, tada prasideda papildomi privalomi procesiniai veiksmai: kreditorius per teismo nustatytą terminą turi pateikti atsiliepimą į skolininko prieštaravimus. Manytina, kad atsiliepimui parengti gali pritrūkti žinių, todėl būtų tikslinga pasitelkti advokato/teisininko pagalbą;  teismas taip pat rengia posėdį, kuriame turi dalyvauti šalys. Sekiant geriausio rezultato posėdžio metu siūlytina pasitelkti profesionalo/advokato atstovavimą.

Kaip ir buvo paminėta aukščiau, teismas preliminarų sprendimą privalo įteikti skolininkui, tačiau, jei nepavyksta to padaryti nurodytais adresais, kaip ir teismo įsakymo atveju, preliminarus teismo sprendimas yra naikinamas. Tačiau, priešingai nei teismo įsakymo atveju, kreditorius turi galimybę primokėti žyminį mokestį, kad ieškinys būtų toliau nagrinėjimas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, kur procesiniai dokumentai skolininkui gali būti įteikiami ir viešo paskelbimo būdu. Kaip ir pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, reiškiant ieškinį dokumentinio proceso tvarka skolininkas negali gyventi užsienio valstybėje narėje, jo gyvenamoji ir darbo vietos Lietuvoje negali būti nežinomos.

Reikalavimai pateikiant ieškinį dokumentinio proceso tvarka. Ieškinio dokumentinio proceso tvarka šabloną galite rasti ir parsisiųsti užpildymui čia: https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/. Privalu žinoti, kad teikiant teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka reikia pridėti visus įrodymus, pagrindžiančius skolos faktą ir dydį, kad teismui nekiltų jokių abejonių dėl prašomos priteisti sumos. Teikiant ieškinį taip pat privalote sumokėti žyminį mokestį ir teismui pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus. Apskaičiuoti mokėtiną žyminį mokestį galima naudojantis skaičiuokle, kurią rasite čia: https://www.infolex.lt/ta/Default.aspx?Id=32#rez. Ieškinys dokumentinio proceso tvarka teikiamas teismui pagal skolininko gyvenamąją vietą (nebent sutartyje esate numatę kitokį teismingumą).

Turite klausimų dėl skolos priteisimo? Kreipkitės į mūsų teisininkus konsultacijai: www.finlex.lt, info@finlex.lt

Mūsų puslapis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *