Duomenų apsauga

Teikiame įmonėje tvarkomų duomenų teisinio audito paslaugas, rengiame duomenų apsaugos tvarkymo taisykles, duomenų tvarkymo įrašus, reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus aprašus, sutartis, kitą reikiamą dokumentaciją. Atliekame duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, konsultuojame visais duomenų apsaugos klausimais.

Finansinės paslaugos ir reguliavimas
Rengiame finansinių paslaugų bendrovių (elektroninių pinigų, mokėjimo įstaigų, kitų FINTECH bendrovių) licencijavimo dokumentus, vidines procedūras, sutartis, būtinas bendrovės veiklai, atstovaujame priežiūros institucijoje, teikiame pagalbą inspektavimo metu, teikiame konsultacijas atitikties, rizikos valdymo, lėšų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos, outsourcing’o ir kitais veiklos klausimais.
Draudimas

Atstovaujame bylose dėl draudimo išmokų priteisimo, žalos atlyginimo, regresų, konsultuojame įsisteigimo, naujų draudimo paslaugų kūrimo, žalų (draudžiamųjų įvykių) sureguliavimo klausimais.

Viešieji pirkimai

Rengiame pretenzijas, skundus, ieškinius viešųjų pirkimų klausimais, atstovaujame bylose dėl viešųjų pirkimų rezultatų nuginčijimo, teikiame konsultacijas dėl pirkimo dokumentų ir pasiūlymų rengimo, sutarčių sąlygų, viešuosiuose pirkimuose taikomų užtikrinimo priemonių, procedūrų ir kitais klausimais.

Įmonių teisė ir sutartys

Steigiame įmones, jų filialus, atstovybes, konsultuojame bendroves visais veiklos klausimais, padedame gauti licencijas, rengiame akcininkų, valdymo organų sprendimus, įstatų pakeitimus, juos registruojame, konsultuojame akcininkų teisių, ginčų, llikvidavimo ir kitais klausimais, rengiame sutartis, jas peržiūrime, atstovaujame derybose dėl sutarčių.

Darbo teisė

Rengiame sutartis su darbuotojais, vadovais, konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimus, konsultuojame darbo sutarties nutraukimo, sąlygų pakeitimo, žalos atlyginimo ir kitais klausimais, atstovaujame darbo ginčuose, rengiame visus reikalingus lokalinius teisės aktus (darbo tvarkos taisykles, lygiateisiškumo, darbo užmokesčio politikas, kt.).

Ginčų sprendimas ir skolų valdymas

Atstovaujame visų instancijų teismuose, tarptautinėse organizacijose, ikiteisminio tyrimo institucijose, mediacijos ar derybų procesuose, rengiame procesinius dokumentus, padedame priteisti ir išieškoti skolas.

Bankrotai ir restruktūrizavimas

Konsultuojame nemokumo klausimais, rengiame ieškinius nemokioms bendrovėms, jų vadovams, rengiame įmonių restruktūrizavimo, fizinių asmenų mokumo atkūrimo planus, tarpininkaujame su bankroto administratoriumi, giname kreditorių interesus nemokumo bylose.